top of page
Search

🎉ด้วยรัก❤️ผูกพัน✌️ครบรอบวันเกิด_คุณภูเบศวร เทพทรงพัฒนา
🎉ด้วยรัก❤️ผูกพัน✌️ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด_ คุณภูเบศวร เทพทรงพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการฯ ทางคณะผู้บริหารทีมงานในสังกัดสายงาน APHASANANT CLUB ได้เข้าพบและร่วมรับประทานอาหารด้วยความอบอุ่นเป็นครอบครัวเดียวกัน🙏ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลคุ้มครองปกป้องพ้องภัย ให้ได้มีแด่ความสุขขี สดชื่น สำเร็จ สมหวัง สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดั่งใจทุกประการเทอญ🎂🎁🍷

23 views0 comments
bottom of page