top of page
Search

#นาทีนี้ดีที่สุด APHASANANT TEAM✌️


#ที่นี่_APHASANANT CLUB 🌈ครบทุกรส จบทุกเรื่อง! มั่นใจไปกับเรา ✨”งาน เงิน เที่ยว”✈️🚘💰กับทีมงาน 🌈ครบสูตรสัมผัสเส้นทางหิมะ เยือนถิ่นแดนมังกร VIP 5 * luxurious สายการบินไทยสมายล์(6วัน 5คืน) 🐉 🇻🇳 “จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ฉางซา โชว์เชียนกู่ฉิง” 🔺วันที่ 1. 1️⃣3️⃣ ♻️กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (WE616:14.30-18.45) 🔺วันที่ 2. 1️⃣4️⃣ ♻️ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่ งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามคำ่คืน 🔺วันที่ 3. 1️⃣5️⃣ ♻️ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 🔺วันที่ 4. 1️⃣6️⃣ ♻️อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-โชว์เชียนกู่ฉิง 🔺วันที่ 5. 1️⃣7️⃣ ♻️ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 🔺วันที่ 6. 1️⃣8️⃣ ♻️จางเจียเจี้ย-ฉางซา- ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(WE617:19.50-22.45)

6 views0 comments
bottom of page