top of page
Search

“รถยนต์พลังงานไฟฟ้า”ปฏิเสธไม่ได้กับกระแสโลกที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

รถยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นยุคใหม่ของวงการยานยนต์ในไทย เนื่องจากปัญหาโลกร้อนและฝุ่นควันที่เกิดจากมลพิษ เป็นปัจจัยให้รถยนต์ไฟฟ้ามีบทบาทมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 คุณอภัสนันท์ ยุวตรัยลักษณ์ “APHASANANT INSURANCE ADVISOR”

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย และคุณธัญญรัศม์ รยาสิริชินาธิป ผู้จัดการเขตสายงานการตลาดและการขาย พร้อมผู้บริหารจาก Asia Insurance ได้เข้าพบผู้จัดการหน่วยธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท PEA ENCOM International จำกัด และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าญี่ปุ่นที่ผลิตในประเทศไทยแห่งแรกเพื่อทำสัญญาประกันภัยให้แก่ รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าต้นแบบ ที่อยู่ในเครือรถไฟฟ้า TUK TUK “แพนเธอร่า” ภายใต้ โครงการ “ Fomm One ”

โดยทีมงาน APHASANANT INSURANCE ADVISOR ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท PEA ENCOM International จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ FOMM One ให้เราเป็นผู้เลือกบริษัทประกันภัยให้ ซึ่งเราเลือก Asia Insurance ให้ดูแลด้านการประกันภัยในโครงการครั้งนี้


25 views0 comments
bottom of page