top of page
Search

ฤกษ์ดี เอาชัย เอาหลักความมั่นคง#มหามงคล พิธีบวงสรวงสักการะ “ศาลหลักเมือง”


#เอาฤกษ์ เอาชัย รับปีหนูทอง สายบุญ สายงาน อภัสนันท์ นำคณะผู้บริหารงานขายสายงาน #ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบวงสรวง “ศาลหลักเมือง” #*รับปีหนูทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง

เป็นเสาหลักชัยให้กับชีวิตและครอบครัวยิ่งขึ้นไป #ขอพรตั้งจิตอธิษฐานให้ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า มั่นคงในหน้าที่การงาน การเงิน

การค้าขาย ให้ยอดขายทะลุเป้าหมาย ปังๆๆ ปี 2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

6 views0 comments
bottom of page