top of page
Search

🎯 แจกฟรีประกันภัยแพ้วัคซีน เพิ่มเป็น 13 ล้านสิทธิ์ แล้วนะ 🎯


🎯 แจกฟรีประกันภัยแพ้วัคซีน เพิ่มเป็น 1️⃣3️⃣ ล้านสิทธิ์ แล้วนะ 🎯


🔷️ ธุรกิจประกันวินาศภัยชวนคนไทย

💉 "ฉีดช่วยชาติ" หมอพร้อมฉีด ประกันวินาศภัยพร้อมดูแล 💉


✍️ ลงทะเบียนรับสิทธิ์

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ

👉 กรุงเทพประกันภัย (2,000,000 สิทธิ์)

👉 ทิพยประกันภัย (2,000,000 สิทธิ์)

👉 เมืองไทยประกันภัย (2,000,000 สิทธิ์)

👉 วิริยะประกันภัย (2,000,000 สิทธิ์)

👉 สินทรัพย์ประกันภัย (1,000,000 สิทธิ์)

👉 สินมั่นคงประกันภัย (1,000,000 สิทธิ์)

👉 อาคเนย์ประกันภัย (1,000,000 สิทธิ์)

👉 เอเชียประกันภัย 1950 (1,000,000 สิทธิ์)

👉 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (500,000 สิทธิ์)

👉 ฟอลคอนประกันภัย (500,000 สิทธิ์)


(check mark) กำหนดการเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ รวมถึงระยะเวลาและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่แต่ละบริษัทกำหนด

💉 เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไทยให้ฉีดวัคซีนได้อย่างมั่นใจเพื่อร่วมกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ 🇹🇭


#สมาคมประกันวินาศภัยไทย

www.tgia.org

4 views0 comments
bottom of page