top of page
Search

ความกลัว!

Updated: Jun 26, 2019

ถ้าคุณปล่อยให้ความกลัวอยู่เหนือความเชื่อมั่นและศรัทธาที่คุณมี

นั่นแสดงว่าคุณกำลังปิดกั้นความฝันของตัวคุณเอง
คุณเคยเป็นมั้ยคะ ยังกังวล ยังลังเล ยังสงสัย ยังกระวนกระวายใจ ไม่รู้จะทำมันเมื่อไหร่ ไม่รู้จะทำดีไหม ทำแล้วได้อะไร ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ หากคิดวนไป วนมาอยู่อย่างนี้หลายๆ ครั้งมันจะตอกย้ำความกลัวในใจคุณ มันล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงมือทำ ขอให้วางความคิดเหล่านี้ไว้ก่อน แล้วลองมาคุยกับเราสิคะ เรามีทีมงานหลายร้อยชีวิตที่เป็นเพื่อนคู่คิดให้คุณได้ ขอให้คุณก้าวออกมาจากจุดเดิมเท่านั้นก่อน


#bloggingtips #WixBlog

30 views0 comments
bottom of page