top of page
Search

Meeting นัดคุย กิน ชวนไปป๊ะกัน 2020 # Aphasanant ClubMeeting นัดคุย กิน ชวนไปป๊ะกัน 2020

# Aphasanant Club 2020 “เส้นทางสู่มิตรภาพ” ✨ทีมนี้อยู่แล้วรวย ดัง ปัง แน่นอน!! 🔹ขอขอบคุณ_พี่น้อง กัลยาณมิตร ทุกคน ที่ช่วยกันส่งต่อสานสายสัมพันธ์มิตรภาพ ด้วยแรงพลังแห่งความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดไป

ในปี 2563 💃🏼🕺✌️ ในโอกาสดีๆ นี้ ขอให้พวกเราทุกคน จงก้าวเดินเป็นหลักชัยชนะ ให้ผ่าฟันข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆ

ให้สำเร็จสมปรารถนาทั้งปวง


3 views0 comments
bottom of page