top of page
Search

OPEN HOUSE APHASANANT CLUB "ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับคุณ..! ที่เปิดโอกาส"


OPEN HOUSE APHASANANT CLUB

"ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับคุณ..! ที่เปิดโอกาสเท่านั้น"

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 คุณอภัสนันท์ ยุวตรัยลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย ได้จัดงานสัมมนาการตลาดใหม่ ยุค AI สู่อาชีพบนธุรกิจเครือข่าย ONLINE

กับโครงการ OPEN HOUSE #1/ 2019 “เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่” วัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่สนใจกำลังมองอาชีพ สร้างรายได้ ระบบเครือข่ายสินค้าและเครื่องมือการทำงานเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กับทางเลือกเอเชียรวมทุกสิ่ง ครอบคุลมทุกอย่าง ด้านสินค้า การบริการ การตลาดยุคดิจิตอล ครบวงจร ด้วยเทนโนโลยีที่มีความเชื่อถือได้ ผ่านระบบโครงสร้าง สมาชิก ตัวแทนนายหน้า สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ในการสร้างธุรกิจประกันภัยให้เติบโตและพัฒนาต่อยอดเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้มีประสิทธิภาพ ในยุคเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรถหาช่องทางและเปิดโอกาสให้กับตัวเองนั้น

ด้วยความเชื่อมั่น ความไว้วางใจของความสำเร็จที่ได้รับมีผู้สนใจเข้าฟังและตอบรับสมัครเป็น สมาชิก ตัวแทน เพื่อเข้าร่วมอาชีพกับเอเชียประกันภัย โครงการ “OPEN HOUSE” WE LOVE APHASANANT CLUB ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับคุณ..! ที่เปิดโอกาสเท่านั้น !! #แบรนด์สินค้านวัตกรรมใหม่ #ที่สร้างรายได้สู่หลักล้าน #ทั้งยังสร้างทีมงานขายเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่ง #ฝึกพัฒนาอบรมตัวเอง ด้วยการลงทุนในตัวเองตลอดเวลา

โดยได้รับเกียรติจากคุณภูเบศวร เทพทรงพัฒนา กรรมการผู้จัดการฝ่ายฯ ได้ร่วมสนทนาแสดงวิสัยทัศน์การแบ่งปันแชร์ความรู้เล่าประสบการณ์อย่างเป็นกันเอง และวิทยากรบรรยาย คุณวีรวัฒน์ พลายแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายฯ

คุณวิศาล พัฒนยานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย พร้อมกับการแบ่งปันเล่าถึงความสำเร็จที่ได้รับบนอาชีพจากทีมงาน คุณปรางทิพย์ จันทร์ฉาย ผู้อำนวยการเขต ขยายงานขาย , คุณอรดี นันท์วงค์ ผู้จัดการเขต ขยายงานขาย

สถานที่ M – Academy อาคาร Big C ถนนราชดำริ Ballroom L3 ชั้น 6

23 views0 comments
bottom of page